Jesteś na: Start Regulamin
Nic nie znalazłeś? Poszukaj na:


Regulamin

Regulamin serwisu www.fototapety-art.pl

Strony:
Sprzedający ? Aksamit Jacek Rogowski
Nabywca ? kupujący przez serwis Fototapety-art.pl
Fototapety-art.pl ? serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego indywidualnej produkcji na zamówienie Fototapety-art.pl jest:
  Aksamit Jacek Rogowski
  ul. Geodezyjna 73c lok.13
  03-290 Warszawa
  NIP 952-184-93-75
  REGON 142210121
 2. Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Aksamit Jacek Rogowski i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.
 3. Zapisy dotyczą wyrobów i towarów zakupionych w serwisie fototapety-art.pl
 4. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Oświadczenie Sprzedawcy

Aksamit Jacek Rogowski oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego na www.fototapety-art.pl opłacone są przez właściciela fototapety-art.pl prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Oferowane produkty są produkowane indywidualnie według zamówień Nabywcy i/lub w razie potrzeby i na życzenie Nabywcy poddawane korekcie. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie fototapety-art.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów a kadrowanie przez ?chwyć i upuść?. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.
 3. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Aksamit Jacek Rogowski. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 4. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę. Wszystkie podane ceny uwzględniają: opłatę praw autorskich do użytych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik, podatek VAT oraz osobno podany jest koszty wysyłki z jedynym wyjątkiem ? kosztów transportu obrazów na płótnie których dłuższy bok ma wymiar większy od 150 cm. W takim przypadku koniecznym jest kontakt w formie wiadomości email wysłanej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski
 5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień fototapeta2pl .

§ 4 Płatność

 1. Płatności za towary dokonywana jest w formie przedpłaty na rachunek: 51 2490 0005 0000 4500 8248 0985 Alior Bank.
 2. Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.
 3. Aksamit Jacek Rogowski zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 5 Dostawa

 1. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Aksamit Jacek Rogowski zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na ten sam rachunek bankowy z którego zastała dokonana.
 2. Orientacyjny czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 7 dni roboczych który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Aksamit Jacek Rogowskir dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla obrazów których jeden z wymiarów jest dłuższy niż 150 cm zapis § 3 pkt W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki (nie dotyczy obrazów) obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.fototapety-art.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski. W przypadku obrazów, w których dłuższy bok ma wymiar powyżej 150cm dodatkowe koszty transportu ustalane są indywidualnie.
 6. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być omówione zAksamit Jacek Rogowski.
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadające widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości email wysłanej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości email wysłanej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski

§ 7 Rękojmia

 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
 2. Aksamit Jacek Rogowski nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 3. Do wykonania oferowanych przez Aksamit Jacek Rogowski produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
 5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
 6. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Aksamit Jacek Rogowski wysłać wadliwy wyrób od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Aksamit Jacek Rogowski ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Aksamit Jacek Rogowski. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy kupna

 1. Fototapety-art.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w §5 pkt.7 i §7 pkt nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§ 9 Ochrona danych

 1. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r ?O ochronie danych osobowych? (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
 3. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Nabywca skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia naszych usług produkcji na zlecenie. Nabywca ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.
 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie Aksamit Jacek Rogowski w formie wiadomości email wysłanej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr +48 531 070 007 z Aksamit Jacek Rogowski

§ 10 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez Aksamit Jacek Rogowski produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Aksamit Jacek Rogowski.
 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Aksamit Jacek Rogowski, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są ? jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Aksamit Jacek Rogowski wraz z podaniem nazwy www.fototapet-art.pl.
 4. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Aksamit Jacek Rogowski zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 5 pkt
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r ?O prawie autorskim i prawach pokrewnych? (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Aksamit Jacek Rogowski
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego
 3. Aksamit Jacek Rogowski zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.fototapety-art.pl
 

Sonda

Na Fototapety Art trafiłeś z: